Parādnieku mantas atsavināšanas procedūras problēmas nav izskaustas pilnībā