Vai maksātnespējas procesa administratoram vajadzētu būt valsts amatpersonai