Vai aizliegums izīrētājam netraucēt īrnieku lietot dzīvojamo telpu ir absolūts?