Dalībnieku līgums kā iespējamo domstarpību novēršanas instruments