Juriste Inga Bite piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Jordānijā