Pilnvara un pilnvarojuma līgums. Pilnvarojuma atsaukums