Pretendenta reputācija publiskajos iepirkumos un iespēja to atjaunot