Tiesa izbeidz “Baltic International Bank SE” likvidācijas procesu