HARIJS SAMUELS BAŠS


Jurista palīgs

+371 67 365 865
+371 20 641 306
bass[at]cersjurkans.lv

Harijs Samuels Bašs ir jurista palīgs zvērinātu advokātu birojā CersJurkāns, kur viņš ikdienā sniedz atbalstu kolēģiem dažāda veida un sarežģītības juridiskās lietās. Viņa prasmes juridiskajā izpētē ir noderīgas Krimināltiesībās, it īpaši saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumiem, kā arī Eiropas Savienības tiesību problēmjautājumu analīzē. Harijs darbu birojā apvieno ar maģistrantūras studijām Latvijas Universitātē un savu profesionālo karjeru plāno saistīt ar finanšu tiesībām.

 
  • Juridiskais atbalsts padziļinātā juridiskās izpētes veikšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, pierādījumu un paskaidrojumu sagatavošanā procesos par noziedzīgi iegūtu mantu
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (plānots iegūt)

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu, vācu