JĀNIS JURKĀNS


Partneris/ Zvērināts advokāts

+371 67 365 865
+371 29 540 948
jurkans[at]cersjurkans.lv

Zvērināts advokāts un zvērinātu advokātu biroja "CersJurkāns" partneris Jānis Jurkāns vairāk nekā 20 gadus sniedz klientiem juridiskās konsultācijas un nodrošina advokāta atbalstu civillietās, kā arī sarežģītu darījumu plānošanā, sarunu vadīšanā un līgumu noslēgšanā. Klienti augstu novērtē Jāņa lietišķo un stratēģisko pieeju, kā arī racionālo skatījumu un pacietību gan civiltiesisku strīdu risināšanā tiesās, tostarp, mantojuma tiesībās, gan pārrunu vešanā. Jāņa pieredze ārpustiesas strīdu risināšanā, izlīguma sarunās un tiesvedībās ne tikai civillietās un komercstrīdos, bet arī tā dēvētajos "balto apkaklīšu" kriminālprocesos, ir būtisks priekšnoteikums, lai varētu nodrošināt klientu izvirzīto mērķu sasniegšanu un likumisko interešu aizsardzību. Jānis sniedz juridisko palīdzību maksātnespējas procesu un restrukturizācijas lietās un ir viens no zinošākajiem Latvijas juristiem nekustamo īpašumu jautājumos, īpaši ar mežsaimniecību saistītajās tiesiskajās attiecībās. Jānis ir vadošais biroja partneris attiecībās ar citu valstu klientiem. Viņš uztur kontaktus ar daudziem ārvalstu advokātiem, kas ļauj efektīvi risināt klientiem aktuālus jautājumus ārpus Latvijas robežām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ASV un pat Japānā.


 
  • Mazākuma akcionāru pārstāvība lietā par valdes un padomes locekļu nodarītiem zaudējumiem
  • Pārstāvība akcionāru strīdos
  • Pārstāvība zaudējumu piedziņas lietās, kas izriet no koncernu tiesībām
  • Pārdevēju pārstāvība programmēšanas uzņēmuma ievērojamā akciju atsavināšanas darījumā
  • Pircēju pārstāvība lielos nekustamo īpašumu portfeļa, tostarp mežu īpašumu, iegādes, atsavināšanas un maiņas darījumos
  • Pircēju pārstāvība lielos kapitālsabiedrību daļu iegādes darījumos
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija