KĀRLIS OJA


Jurists

+371 67365865
+371 22 008 102
oja[at]cersjurkans.lv

Kārlis Oja ir jurists ar ievērojamo pieredzi publisko tiesību jomā. Tā gūta strādājot gan Administratīvajā rajona tiesā, gan valsts pārvaldes iestādē, gan privātajā sektorā. Kārlis pārzina valsts pārvaldes iekārtu un administratīvo procesu. Viņu nebiedē sarežģītas lietas un komplicētu jautājumu risināšana. Kārlis prot rast risinājumus arī šķietami bezcerīgās situācijās. Kārlis darbojas ar dokumentu sagatavošanu valsts pārvaldes iestādēm, Administratīvajai tiesai, Satversmes tiesai un Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

 
  • Juridiskās palīdzības sniegšana pretendentam vērienīgā publiskajā iepirkumā vairāku desmitu miljonu euro vērtībā
  • Konstitucionālās sūdzības sagatavošana, kuras izskatīšanas ietvaros Satversmes tiesa atzina labas likumdošanas principu
  • Atzinumu sagatavošana publiskām personām dažādos tiesību jautājumos
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu