Sabīne Beļska


Juriste

+371 67 365 865
+371 28 677 586
belska[at]cersjurkans.lv

Sabīne Beļska ir juriste un ikdienā sniedz atbalstu kolēģiem dažāda veida un sarežģītības lietās.

 
  • Juridisko atzinumu sagatvošana
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu