KSENIJA KOLEDA


Jurista palīdze

+371 67 365 865
++371 22 357 965
koleda[at]cersjurkans.lv

Ksenija Koleda ir jurista palīdze un ikdienā sniedz atbalstu kolēģiem dažāda veida un sarežģītības lietās. Visbiežāk Ksenijas juridiskās izpētes prasmes tiek izmantotas lietās, kurās veicama padziļināta administratīvo tiesību un personas datu aizsardzības problēmjautājumu izpēte. Ksenija darbu birojā apvieno ar maģistrantūras studijām Latvijas Universitātē un savu profesionālo karjeru plāno saistīt ar cilvēktiesībām.


 
  • Publiskās tiesības
  • Datu aizsardzība
  • Eiropas Savienības tiesības
Izglītība: Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu, franču