CONTACTSCONTACTS


birojs[at]cersjurkans.lv
+371 67365865
Strēlnieku iela 9-4, Rīga, LV-1010, Latvia


Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns SIA
Reģ. Nr. 40203314614
Strēlnieku iela 9-4, Rīga, LV-1010, Latvia
AS SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV14UNLA0002050469779