CONTACTSCONTACTS


birojs[at]cersjurkans.lv
+371 67365865
Strēlnieku iela 9-4
      Rīga, LV-1010
      Latvia


ZAB CersJurkāns
Reģ. Nr. 90000917061
Strēlnieku iela 9-4, Rīga,
LV-1010
AS SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV14UNLA0002050469779