PUBLIKĀCIJASPUBLIKĀCIJAS

17. maija, 2023

Starp saistītām personām notikuša darījuma vērtēšana

10. maija, 2023

Peļņa uzņēmuma attīstībai

21. aprīļa, 2023

Patērētāju aizsardzība, iegādājoties lietotu transportlīdzekli

5. aprīļa, 2023

Preču zīmju atšķirtspējas aspekti tiesu praksē

30. marta, 2023

“CersJurkāns” klientam labvēlīgs Senāta lēmums lietā par pienākumu atlīdzināt ieguldījumus nekustamajā īpašumā

28. marta, 2023

Vai mazākumakcionārs „gāž lielu vezumu”?

20. marta, 2023

“Cers Jurkāns” klientam nozīmīgs Senāta spriedums tiesvedībā par publisko tiesību līguma izpildes pienākumu

27. februāra, 2023

Par pirmpirkuma tiesībām jaunajā pašvaldību likumā

9. februāra, 2023

Cenas noteikšana darījumos ar saistītajām personām

9. februāra, 2023

Kāda ir garantija programmēšanas darbiem?

24. janvāra, 2023

Vai darba sludinājumā obligāti jānorāda samaksa?

24. janvāra, 2023

Force majeure iekļaušana līgumā

20. janvāra, 2023

Klusēšana kā piekrišana patērētāju tiesībās

19. janvāra, 2023

Plūdu postījumi: vai vienmēr palīdzēs apdrošinātājs?

12. janvāra, 2023

Vai valstij jāatbild par kļūdainu lēmumu?

16. decembra, 2022

Digitālo tirgu akts

7. decembra, 2022

Olavs Cers piedalījās Nekustamo īpašumu profesionāļu 2022. gada konferencē

5. decembra, 2022

Sankciju piemērošana – kā neiešaut sev kājā

23. novembra, 2022

Vai informācija par patiesā labuma guvējiem vairs nebūs publiski pieejama?

22. novembra, 2022

Kādi izdevumi jāatlīdzina darbiniekam, ja komandējums aizkavējas?

22. novembra, 2022

“CersJurkāns” – daļa no Satversmes vēstnešu komandas

11. novembra, 2022

Publisko iepirkumu spožums un posts

28. oktobra, 2022

Vai uzteikuma termiņš drīkst pārsniegt mēnesi?

27. oktobra, 2022

Katrai problēmai savu likumu?

26. oktobra, 2022

Inga Bite: ‘Quo vadis’ jaunais pašvaldību likums?

6. septembra, 2022

Nacionālo interešu objekts – kas tas ir?

13. augusta, 2022

Vai diskomfortu var kompensēt?

5. augusta, 2022

Vai pasūtītājam ir pienākums grozīt publisko būvdarbu līgumu, palielinot līgumcenu?

2. augusta, 2022

Par parāda saistību ietveršanu gada pārskatā kā darbību, kas pārtrauc noilgumu

6. jūlija, 2022

Čaulas veidojumi – vai vienmēr slikti?

30. maija, 2022

Prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzība – kopīgais un atšķirīgais

20. aprīļa, 2022

Vai tas, kas internetā, pieder visiem?

7. aprīļa, 2022

IZAUGUŠI

7. aprīļa, 2022

Lēmuma par aresta uzlikšanu mantai pārsūdzības problemātika

6. aprīļa, 2022

Jauni izaicinājumi patieso labuma guvēju atklāšanai

31. marta, 2022

Likumam būtu jāļauj atkāpties no nesamērīgi apgrūtinoša līguma

23. marta, 2022

Pārdomas par parāda saistību noilgumu

22. marta, 2022

Iepazīstieties: JV autore Inga Bite

4. marta, 2022

Jaunais piespiedu zemes nomas attiecību regulējums var arī nesasniegt iecerēto mērķi – novērst līdz šim nesamērīgi lielo tiesvedības procesu skaitu

4. marta, 2022

Darbavietas pārcelšana arī ir uzteikums