Atziņas un secinājumi par Civilprocesa konferences aktualitātēm