PAR MUMSPAR MUMS

Zvērinātu advokātu birojs “CersJurkāns” ir viens no pieredzes bagātākajiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Mūsu darba rezultāti un profesionālais sniegums ir pamats ilgtermiņa sadarbībai ar klientiem un pozitīvam darba novērtējumam.

“CersJurkāns” advokātu un juristu komanda ir strādājusi un augusi kopā ar mūsdienu neatkarīgo Latvijas valsti, piedzīvojot demokrātiskas sabiedrības, tiesiskā regulējuma un uzņēmējdarbības attīstību. Profesionālajā darbā uzkrātā pieredze un zināšanas ļauj piedāvāt uzticamu atbalstu mūsdienu mainīgajā tiesiskajā, ekonomiskajā un sociālajā vidē.

“CersJurkāns” advokātu un juristu komanda darbojas kā vienots mehānisms, kurā apvienojušās spēcīgas, raksturos atšķirīgas, bet cita citu papildinošas personības. Mūsu komandas vienojošais elements ir kopīgās vērtības un augsta darba ētika.


KOMPETENCE

“CersJurkāns” spēks ir zināšanas, uzkrātā pieredze un mūsu komanda, kuru veido profesionāli un talantīgi advokāti un juristi.

Tas veido komandas kolektīvo erudīciju – spēju izsekot dinamiskajām izmaiņām tiesiskajā, ekonomiskajā un sociālajā vidē.

STABILITĀTE

“CersJurkāns” veido stabilas un ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Klientu uzticību un cieņu mēs nopelnām ar precizitāti, neatlaidīgu darbu, ētikas un konfidencialitātes principu ievērošanu.

AIZRAUTĪBA

Azarts, kas rodas, risinot sarežģītas lietas, ir “CersJurkāns” enerģijas avots.

Stratēģiski risinājumi sarežģītās un komplicētās situācijās, rūpīga smalkāko detaļu izpēte, pārdomāta stratēģija un taktika, radoša pieeja un prāta asums ir mūsu komandas vizītkarte.

STRATĒĢISKIE PARTNERI

Lai nodrošinātu mūsu klientiem juridisko atbalstu ārpus Latvijas, “CersJurkāns” ir starptautisku jurisprudences un grāmatvedības profesionāļu apvienību – “MSI Global Alliance” un “Hansa Law Offices” – biedrs.

Līdzdalība šajās apvienībās ļauj nodrošināt efektīvu un profesionālu mūsu klientu interešu pārstāvību visā pasaulē, sadarbojoties ar profesionālu speciālistu komandām ārpus Latvijas.

MSI Global Alliance jau divas desmitgades apvieno vairāk nekā 250 vadošos juridiskos birojus un grāmatvedības uzņēmumus vismaz 100 pasaules valstīs. Kopīgs redzējums un saskaņoti kvalitātes kritēriji ļauj mums ar pārliecību ieteikt klientiem citus “MSI Global Alliance” dalībniekus citās valstīs, zinot, ka tur viņus uzklausīs un pārstāvēs līdzīgi domājoši profesionāļi, kas ar pienācīgu rūpību ievēros klienta intereses un konfidencialitātes prasības.

MSI Global Alliance – www.msiglobal.org

Hansa Law Offices ir vienots juridisko pakalpojumu sniedzēju tīkls Baltijas valstu mērogā. Pateicoties šai partnerībai, “CersJurkāns” nodrošina saviem klientiem operatīvu un uzticamu juridisko palīdzību Igaunijā un Lietuvā. Šīs organizācijas izveides pamatā bija ideja aptvert vēsturiskās Hanzas savienības galvenās pilsētas. Līdzības, kas jau vēsturiski vienojušas šos tirgus, ļauj efektīvi izmantot pašmāju un pārrobežu kompetenci juridisko jautājumu risināšanai.

Hansa Law Offices – www.hansalaw.lt