KOMANDAKOMANDA

Pieredzējuši advokāti un juristi – uzticams juridiskais atbalsts

Zvērinātu advokātu birojs “CersJurkāns” ir pieredzējušu speciālistu komanda Rīgā, kas sniedz profesionālu juridisko atbalstu visā Latvijā un arī ārpus tās. Mēs esam zvērināti advokāti un juristi, kas ir gatavi palīdzēt dažādās tiesību jomās: no civillietām un komercstrīdiem līdz mantojuma tiesībām un nekustamā īpašuma jautājumiem.

Vairāki “CersJurkāns” advokāti un juristi ir specializējušies arī administratīvajās tiesībās (strīdos starp valsti un privātpersonu) un atsevišķās krimināltiesību apakšnozarēs, piemēram, procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.

Mēs esam apņēmušies aktīvi un godprātīgi pārstāvēt klientus visos nepieciešamajos procesos, nodrošinot, ka visi mūsu advokāti un juristi veic darbu ar augstāko atbildības sajūtu un precizitāti.

“CersJurkāns” pieredze un kompetence

Visiem biroja advokātiem ir ievērojama pieredze, pārstāvot klientu intereses attiecībās ar to oponentiem, arī tiesās un šķīrējtiesās, kā arī gatavojot dažādus tiesvedību dokumentus – prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, blakus sūdzības.

“CersJurkāns” advokāti un juristi nodrošina būtisku atbalstu, sagatavojot juridiskos dokumentus, veicot juridisko analīzi un sniedzot konsultācijas dažādās tiesību jomās, piemēram, maksātnespējas procesos, komerctiesībās, apdrošināšanas un būvniecības strīdos.

Mūsu darba mērķis ir nodrošināt mūsu klientiem savlaicīgu, pilnvērtīgu un visaptverošu juridisko atbalstu, palīdzot sasniegt katrā situācijā vislabāko iespējamo juridisko risinājumu un rezultātu. Turklāt ne vienmēr tas nozīmē ilgstošu tiesvedību – bieži vien neskaidrības un strīdi var tikt atrisināti profesionālu ārpustiesas sarunu ceļā vai noslēdzot izlīgumu jau uzsāktā tiesvedības procesā. Advokāts novērtē situāciju kā neitrāls profesionālis, kas palīdz objektīvi apzināties iespējamo lietas iznākumu, un ļauj arī klientam pašam paraudzīties uz savu problēmu “citām acīm”, izvairoties no subjektīviem pieņēmumiem un emocijām.

Personīga attieksme un savstarpēja uzticēšanās

Birojs “CersJurkāns” atrodas ērti sasniedzamā vietā Rīgas klusajā centrā, un biroja advokāti labprāt tiekas ar klientiem klātienē – esam secinājuši, ka pat neilga personiska tikšanās bieži vien ir produktīvāka par ilgstošu attālinātu informācijas apmaiņu. Arī tiesas procesos labprāt piedalāmies mutvārdu tiesas sēdēs, jo augstu novērtējam klātienes kontaktu gan ar tiesu, gan procesuālo oponentu, taču nepieciešamības gadījumā strādājam arī attālināti vai rakstveida procesā.

Pirmās tikšanās laikā kāds no “CersJurkāns” vadošajiem advokātiem vai partneriem uzklausa klienta izklāstu viņam svarīgajā juridiskajā jautājumā un ieskicē iespējamos situācijas risinājumus vai darbības virzienus. Protams, ka detalizētu un precīzu juridisko novērtējumu un tālāko darbību “ceļa karti” varam sniegt tikai pēc dokumentu izpētes un nepieciešamības gadījumā pēc atkārtotas tikšanās.

Vairāk nekā 25 gadu darbības laikā esam secinājuši, ka teju nav neatrisināmu lietu, bet ir klientam vairāk vai mazāk pieņemami risinājumi. Kā mēdz teikt: “Pat no katras bezizejas ir vismaz divas izejas!” Šāda ir mūsu izpratne un pārliecība par juridiskajiem procesiem, tādēļ esam radoši un aizrautīgi partneri klienta juridiskās problēmas atrisināšanā.

Mēs arī uzskatām, ka advokāta un klienta starpā jāvalda savstarpējai izpratnei un pilnīgai atklātībai – tikai tad, ja advokāts zina problēmas būtību un visas detaļas, viņš var sniegt klientam vislabāko padomu. Pat ja klientam šķiet, ka informācija ir nebūtiska – mūsu prakse liecina, ka tikai visu apstākļu kopums advokātam palīdz pareizi izprast problēmas cēloni un atrast labāko tās risinājumu.