AIJA TUVIKENE


Zvērināta advokāte

+371 67365865
+371 29 418 378
tuvikene[at]cersjurkans.lv

Aija Tuvikene ir zvērināta advokāte, juriste ar ilgadēju pieredzi gan klientu interešu pārstāvībā dažādu kategoriju un sarežģītības lietās visās tiesu instancēs, gan juridisko atzinumu sagatavošanā. Ņemot vērā, ka Aijas līdzšinējā darba pieredze lielā mērā ir bijusi saistīta tieši ar līdzdarbošanos sarežģīta rakstura juridisko atzinumu sagatavošanā, viņas sagatavotie procesuālie dokumenti tiesvedībās ir pārdomāti un maksimāli argumentēti. Aiju raksturo analītiska domāšana, universālums, spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos un krīzes situāciju vadīšana, kas ir būtiski klientu konsultācijās un juridisko pakalpojumu sniegšanā.

 
  • Klientu interešu pārstāvība Finanšu izlūkošanas dienestā un tiesībsargājošajās iestādēs jautājumos par naudas līdzekļu izcelsmi
  • Pasūtītāja interešu pārstāvība strīdā par līguma cenas noteikšanai izmantojamajiem būvniecības izmaksu indeksiem
  • Pārstāvība no koncernu tiesībām izrietošās lietās par zaudējumu piedziņu
  • Līdzdalība juridisko atzinumu sagatavošanā dažādiem civiltiesību un Eiropas Savienības tiesību problēmjautājumiem
  • Pārstāvība lietās par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēgija