EVIJA KOLBERGA


Zvērināta advokāte

+371 67365865
+371 26 373 971
kolberga[at]cersjurkans.lv

Evija Kolberga ir zvērināta advokāte ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi tiesvedības procesu vešanā civillietās dažādos strīdos visās tiesu instancēs un šķīrējtiesās. Evija prasmīgi un profesionāli sagatavo tiesvedības dokumentus un pārstāv klientu intereses tiesā. Līdztekus tiesvedības procesiem Evija gatavo sarežģītus juridiskus dokumentus un iesaistās kā mediators pušu strīda noregulēšanā pirms tiesvedības uzsākšanas. Eviju kā profesionālu juristi visspilgtāk raksturo viņas degsme par savu profesiju, kas vienlaicīgi ir arī viņas hobijs un sirdslieta. Evijai katra sarežģītā lieta ir kā izaicinājums sev un nākamais posms savu prasmju pilnveidošanai.

 
  • Kredītiestāžu un citu kreditoru pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās strīdos ar debitoriem, tostarp, darījumu apstrīdēšana piedziņas vēršanai uz debitoru atsavināto mantu
  • Pārstāvība strīdos par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
  • Pārstāvība strīdos par piespiedu zemes nomas tiesiskajām attiecībām
  • Medicīnas iestāžu pārstāvība strīdos par morālā kaitējuma piedziņu
  • Konsultācijas un pārstāvība tiesvedības procesos par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu vai samazināšanu, kā arī saskarsmes kārtības noteikšanu
  • Juridiskās palīdzības sniegšana darba strīdos, pārstāvot gan darbiniekus, gan darba devējus
  • Juridiskās palīdzības sniegšana pašvaldībām un to struktūrvienībām strīdos, kas saistīti ar pašvaldības funkciju izpildi
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Biznesa augstskola Turība

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija