INGA BITE


Juriste

+371 67365865
+371 29 156 749
bite[at]cersjurkans.lv

Inga Bite ir zvērinātu advokātu biroja “CersJurkāns” juriste ar vairāk nekā 20 gadu ilgu praktisko pieredzi un plašām akadēmiskām zināšanām. Inga ir guvusi pieredzi administratīvās tiesvedības procesos, strīdos ar iestādēm un publiskajos iepirkumos, likumdošanas procesā, kā arī ar vides tiesībām saistītos strīdos. Inga ir strādājusi gan Saeimā un Valsts kancelejā, gan Augstākajā tiesā. Satversmes tiesas procesā Inga ir veiksmīgi pārstāvējusi klientu mutvārdu procesā, kā arī sagatavojusi vairākus pieteikumus. Viņa ir līdzautore vairākām grāmatām publisko tiesību jomā un ir pārliecināta, ka jurisprudencē un juridisku strīdu risināšanā, līdzīgi kā maratonā, panākumus iespējams gūt vienīgi ar pacietību, neatlaidību un ilgstošu, konsekventu un profesionālu darbu.

 
 • Publiskās tiesības
 • Satversmes tiesas process
 • Konkurences tiesības
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)
 • Bankas un finanses
 • Vides tiesības
 • Publiskie iepirkumi
 • Likumdošanas process
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
 • Juridisko atzinumu sagatvošana
 • Pieteikumu sagatavošana Satversmes tiesai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kā arī citos jautājumos
 • Sūdzību un iesniegumu sagatavošana Iepirkumu uzraudzības birojam
 • Dokumentu sagatavošana AML procesos saistībā ar patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, klienta padziļināto pārbaudi un tiesībām uz kontu kredītiestādē
 • Pieteikumu sagatavošana administratīvajai tiesai par prettiesisku valsts pārvaldes rīcību
 • Atzinumu sagatavošana par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, pašvaldību tiesībām, iepirkumiem
 • Izvērtējumu sagatavošana saistībā ar atjaunojamās enerģijas normatīvo regulējumu un ar to saistītajiem plānošanas dokumentiem
 • Normatīvo aktu projektu sagatavošana un virzīšana Ministru kabinetā un Saeimā
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: angļu, krievu

Cits: Publisko tiesību un valsts pārvalde eksperte vairākos Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes finansētos projektos