INITA APŠENIECE


Zvērināta advokāte

+371 67 365 865
+371 29 655 565
apseniece[at]cersjurkans.lv

Inita Apšeniece ir pieredzējusi zvērināta advokāte, kura pārstāv biroja klientus tiesās un šķīrējtiesās, gatavo juridiskos atzinumus, kā arī sniedz juridisko palīdzību būvniecības, apdrošināšanas, komerctiesību un citās civiltiesību jomās. 20 gadu profesionālās darbības laikā viņa ir sniegusi juridisko palīdzību klientiem daudzos komplicētos tiesvedību procesos, t.sk. lietās par ārvalstu nolēmumu atzīšanu Latvijā, komercstrīdos, zaudējumu piedziņas, darījumu apstrīdēšanas un izpildes, goda un cieņas civiltiesiskās aizsardzības, kā arī būvniecības un apdrošināšanas strīdos. Initu noteikti raksturo lietišķa, analītiska un skrupuloza pieeja viņai uzticēto lietu vešanā.


 
  • Juridiskās palīdzības sniegšana liela apmērā zaudējumu piedziņas prasībās pret valdes locekļiem
  • Juridiskās palīdzības sniegšana tiesvedībās par mazākuma akcionāru tiesību aizskāruma novēršanu un zaudējumu piedziņu
  • Pārstāvība no Koncernu likuma izrietošā kreditora prasībā pret valdošo uzņēmumu par vairāku miljonu eiro piedziņu
  • Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas pārstāvība būvniecības strīdā par kaitējuma atlīdzināšanu lielā apmērā
  • Fiziskās personas pārstāvība ievērojama apmēra zaudējumu piedziņas prasībā pret kredītiestādi
  • Pārstāvība ārvalstu nolēmuma atzīšanas un izpildes procesos
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: krievu, angļu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija