Vai situācija Ukrainā ir atzīstama par nepārvaramu varu?