Advokāts: FID ir jāuzliek par pienākumu veikt objektīvu izmeklēšanu, uzklausot privātpersonu par naudas līdzekļu izcelsmi