Prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzība – kopīgais un atšķirīgais