Aktualizē maksātnespējas pieteikuma novēlotas iesniegšanas problēmu