Likumam būtu jāļauj atkāpties no nesamērīgi apgrūtinoša līguma