JĀNIS JURKĀNS


Partneris/ Zvērināts advokāts

+371 67 365 865
+371 29 540 948
jurkans[at]cersjurkans.lv

Jānis Jurkāns ir zvērinātu advokātu biroja "CersJurkāns" partneris, zvērināts advokāts. Jānis vairāk nekā 20 gadus nodrošina klientiem juridisko atbalstu sarežģītu darījumu plānošanā, sarunu vadīšanā un noslēgšanā. Klienti augstu novērtē Jāņa lietišķo un stratēģisko pieeju strīdu risināšanā un darījumu plānošanā. Iepriekš minētais, kā arī Jāņa pieredze tiesvedībās un ārpustiesas strīdu risināšanā ne tikai civillietās un komercstrīdos, bet arī tā dēvētajos "balto apkaklīšu" kriminālprocesos, ir būtisks priekšnoteikums, lai varētu nodrošināt klientu izvirzīto mērķu sasniegšanu un likumisko interešu aizsardzību. Jānis praktizē arī maksātnespējas un restrukturizācijas lietās un ir viens no zinošākajiem Latvijas juristiem ar mežsaimniecību saistītajos jautājumos. Jānis ir vadošais biroja partneris attiecībās ar citu valstu klientiem. Viņš uztur kontaktus ar daudziem ārvalstu advokātiem, kas ļauj efektīvi risināt klientiem aktuālus jautājumus ārpus Latvijas robežām.


 
  • Mazākuma akcionāru pārstāvība lietā par valdes un padomes locekļu nodarītiem zaudējumiem
  • Pārstāvība akcionāru strīdos
  • Pārstāvība zaudējumu piedziņas lietās, kas izriet no koncernu tiesībām
  • Pārdevēju pārstāvība programmēšanas uzņēmuma ievērojamā akciju atsavināšanas darījumā
  • Pircēju pārstāvība lielos nekustamo īpašumu portfeļa, tostarp mežu īpašumu, iegādes, atsavināšanas un maiņas darījumos
  • Pircēju pārstāvība lielos kapitālsabiedrību daļu iegādes darījumos
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: Angļu, krievu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija