BANKAS UN FINANSES

  • Kreditoru pārstāvība bankās
  • Konsultācijas AML (Anti-money laundering) jautājumos
  • Pārstāvība finanšu nozari uzraugošajās institūcijās
  • Juridiskais atbalsts komercaizdevumu saņemšanā
  • Kredītiestāžu klientu pārstāvība attiecībās ar kredītiestādi un valsts iestādēm
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās