Bankas un finanšu iestādes

Juridiskais atbalsts kredītiestāžu likvidācijā un maksātnespējā:

“CersJurkāns” advokāti un juristi konsultē klientus attiecībās ar kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kā arī ar to uzraudzības institūcijām, lai klienti varētu efektīvi sniegt un saņemt finanšu pakalpojumus, ievērojot visas normatīvo aktu prasības. Izmantojot zināšanas nozarē, mēs piedāvājam individualizētus juridiskus risinājumus uzņēmumiem, kuru ikdiena ir saistīta ar finanšu jomu. Finanšu iestādes, piemēram, bankas un citas kredītiestādes, var paļauties uz mūsu kompetenci un pieredzi.

Mēs sniedzam saviem klientiem visaptverošu juridisko atbalstu finanšu jautājumos attiecībās ar trešajām personām, pārfinansēšanas un portfeļu pārstrukturēšanas darījumos, kapitāla un likviditātes jautājumos, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā (AML).

Mūsu pakalpojumi banku un citu finanšu iestāžu darbībā:

Lai aizstāvētu mūsu klientu intereses, “CersJurkāns” aktīvi strādā pie konkrētas finanšu iestādes specifikas izpratnes. Tas ļauj mums sniegt mērķtiecīgus un efektīvus juridiskos risinājumus.

“CersJurkāns” nodrošina klientiem šādus juridiskos pakalpojumus attiecībās ar kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm:

 • Pārstāvība kredītiestāžu un klientu savstarpējās attiecībās – gan dokumentu apritē, gan apspriedēs;
 • Pārstāvība strīdos un tiesvedībās starp kredītiestādēm un klientiem;
 • Pārstāvība kredītiestāžu parāda piedziņas lietās, tajā skaitā sarežģītās tiesvedībās (darījumu apstrīdēšana, galvinieka atbildība u.tml.);
 • Pārstāvība strīdos par hipotēku un komercķīlu realizāciju;
 • AML atbilstības izvērtējums un konsultācijas (AML compliance);
 • Sankciju ievērošanas atbilstības izvērtējums un konsultācijas (Sanctions compliance);
 • Pārstāvība kredītiestāžu likvidācijas un maksātnespējas procesos;
 • Pārstāvība attiecībās ar uzraugošajām institūcijām (regulatoru).

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

“CersJurkāns” advokātiem un juristiem ir padziļinātas zināšanas par finanšu darbības specifiku un ievērojama pieredze, sniedzot konsultācijas dažādos finanšu nozares darījumos, kā arī pārstāvot tiesvedības procesos gan kredītiestādes, gan to klientus.

Finanšu iestādes var paļauties uzticēties mūsu kompetencei un pieredzei, kas aptver dažādus finanšu darījumus un tiesvedību , nodrošinot augstākā līmeņa juridisko atbalstu.

Kredītiestāžu likvidācija un maksātnespēja:

“CersJurkāns” advokātiem ir ievērojama pieredze arī kredītiestāžu likvidācijas un maksātnespējas procesos, tajā skaitā kreditoru pārstāvībā šajos procesos, kā arī tiesību aizsardzības iestādēs un tiesā procesos par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Mēs palīdzēsim aizstāvēt un nodrošināt klienta intereses jebkurā darījumā vai strīda situācijā.

Starpvalstu projekti un starptautiskie klienti:

“CersJurkāns” advokāti un juristi atbalsta savus klientus arī starpvalstu projektu īstenošanā.

Mūsu klientu vidū ir starptautiskie fondi un citi finanšu tirgus dalībnieki, kuriem mēs sniedzam palīdzību dažādos juridiskos jautājumos, tostarp uzņēmumu grupu reorganizācijās un pārrobežu darījumos.

Jomas eksperti 

Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesības, Komerctiesības un M&A.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Komerctiesības un M&A, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības.

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināta advokāte Inita Apšniece speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, komierctiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Publiskās tiesības.

Inita Apšeniece

Zvērināta advokāte
Jurists Kristaps Dortans specialists šādas nozarēs: Komerctiesības un M&A, maksātnespēja.

Kristaps Dortāns

Jurists
Jurista palīgs Harijs Samuels Bass specialists šādas nozares - Publiskās tiesības

Harijs Samuels Bašs

Jurista palīgs

Sazinieties ar mums:

Ja Jums nepieciešama juridiskā palīdzība jautājumos, kas ir saistīti ar banku vai citiem finanšu pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies šajos jautājumos!

Publikācijas par aktuālām juridiskām tēmām finanšu sektorā:

 • Finanšu sektors ir sarežģīts un dinamiskas izmaiņas piedzīvojošs jomā, kas prasa padziļinātu juridisko izpratni un profesionālu pieeju. 
 • Mūsu juristi un advokāti regulāri publicē rakstus par aktuālajām juridiskajām tēmām finanšu sektorā, lai sniegtu ieskatu un risinājumus dažādām problēmām.
 • Publikācijās jūs atradīsiet informāciju par jaunākajām izmaiņām likumdošanā, praktiskiem risinājumiem finanšu iestādēs, un ekspertu viedokļiem par svarīgiem jautājumiem. Izglītojieties un aizsargājiet savas intereses ar mūsu sagatavotajām publikācijām.

Publikācija

Hipotekārā kredīta pārfinansēšana – vai tiešām šobrīd izdevīgi?

Autors: Kristaps Dortāns, jurists

Publicēšanas datums: 2024. gada 9. aprīlis

VAIRĀK

Publikācija

Valdes locekļa finansiālā atbildība par juridiskās personas nodokļu parādiem

Autors: Inita Apšeniece, zvērināta advokāte

Publicēšanas datums: 2024. gada 24. janvāris

VAIRĀK

Publikācija

Vai valsts drīkst novest līdz bankrotam?

Autors: Jānis Jurkāns, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2021. gada 18. maijs

VAIRĀK