NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANA (AML)

  • Konsultācijas AML (Anti-money laundering) jautājumos
  • Klienta interešu pārstāvība kredītiestādēs un Finanšu izlūkošanas dienestā
  • Pārstāvība un aizstāvība tiesībsargājošajās iestādēs
  • Pārstāvība un aizstāvība tiesās