REORGANIZĀCIJA UN MĀKSĀTNESPĒJA

  • Kreditoru pārstāvība kredītiestādes maksātnespējas procesā
  • Pārstāvība maksātnespējas procesā
  • Parādsaistību restrukturizācija
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process un tiesiskās aizsradzības process
  • Pārstāvība tiesās