Restrukturizācija un maksātnespēja

Maksātnespēja un restrukturizācija juridiskā palīdzība:

“CersJurkāns” advokāti un juristi sniedz visaptverošu juridisko palīdzību maksātnespējas procesā un restrukturizācijas jomā uzņēmumiem, kas nonākuši grūtībās, kā arī nodrošinātiem un nenodrošinātiem kreditoriem, aizdevējiem, akcionāriem, dalībniekiem, pārvaldes institūcijām un citām iesaistītām personām. Maksātnespējas process ir ļoti svarīgs un grūts, un mūsu komanda ir gatava palīdzēt jums atrisināt šos sarežģītos jautājumus. Mēs apzināmies, ka maksātnespēja var būt sarežģīta un stresaina situācija, tāpēc piedāvājam profesionālu atbalstu visos procesa posmos.

Ekonomiskā nestabilitāte un citi ārējie vai iekšējie nelabvēlīgie faktori var pakļaut uzņēmumu finansiālām grūtībām vai pat maksātnespējai. Ļoti būtiski ir savlaicīgi rast labāko iespējamo risinājumu, kas būtu pieņemams visām iesaistītajām pusēm un spētu nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma komercdarbību.

Mūsu pakalpojumi restrukturizācijas un maksātnespējas jomā:

 • Finanšu pārstrukturēšana, veicot parādsaistību restrukturizāciju, izvērtējot esošo parādsaistību nosacījumus un pārstāvot sarunās ar kreditoriem par nosacījumu grozīšanu;
 • Parādsaistību restrukturizācija, pārstāvot klientu sarunās ar debitoriem vai kreditoriem, jaunu risinājumu apzināšana, izstrāde un pielietošana, kas vērsti uz uzņēmuma saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un likviditātes uzlabošanu;
 • Uzņēmuma kapitāla struktūras optimizācija, emitējot jaunas kapitāla daļas vai atpērkot esošās kapitāla daļas;
 • Ikdienas saimnieciskās darbības pārstrukturēšana, sniedzot juridisku atbalstu izmaksu optimizācijas procesos, tostarp darbaspēka samazināšanā un neefektīvu vai ar pamatdarbību nesaistītu aktīvu pārdošana;
 • Pārstāvība aktīvu iegādes procesā no maksātnespējīgiem vai restrukturizācijā esošiem uzņēmumiem;
 • Maksātnespējīgā uzņēmuma dalībnieku, valdes un padomes locekļu pārstāvība tiesvedības procesos pret maksātnespējas administratora celtajām prasībām;
 • Kreditoru pārstāvība visos maksātnespējas procesa posmos, tostarp maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana, kreditoru pārstāvība kreditoru sapulcēs;
 • Pārstāvība ārpustiesas tiesiskās aizsardzības (ĀTAP) un tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) visos posmos, sniedzot atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa plāna sagatavošanā un saskaņošanā ar kreditoriem, kā arī atbilstošāko ĀTAP un TAP metožu piemeklēšanā un īstenošanā;
 • Klienta ārpustiesas pārstāvība attiecībās ar kreditoriem un debitoriem;
 • Pārstāvība tiesās visa veida strīdos, kas saistīti ar maksātnespēju, tiesisko aizsardzību vai restrukturizāciju;
 • Kreditoru pārstāvība kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas procesā;
 • Trešo personu mantas atgūšana kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas procesā.

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

 • “CersJurkāns” ir viens no pieredzes bagātākajiem birojiem Latvijā maksātnespējas un restrukturizācijas jautājumos ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Mūsu biroja vadošie partneri ir piedalījušies apjomīgos maksātnespējas un likvidācijas procesos Latvijā, piemēram, biroja partneris, zvērināts advokāts Olavs Cers ir bijis Baltic International Bank SE likvidators.
 • “CersJurkāns” komandai ir plaša pieredze, sniedzot juridisko atbalstu uzņēmumu grupas konsolidēšanā, pārstāvot ārpustiesas sarunās, restrukturizējot un piedzenot parādus, kā arī pārstāvot klientus visos maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa posmos. Mūsu komanda izprot, ka maksātnespēja var būt sarežģīts un izaicinošs process, tāpēc mēs piedāvājam atbalstu katrā tā posmā.
 • ”CersJurkāns” advokātu un juristu padziļinātā izpratne par maksātnespējas tiesību regulējumu un praktiskā pieredze restrukturizācijā ļauj savlaicīgi identificēt iespējamās problēmas un sniegt juridisko atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Mēs piedāvājam iespējami efektīvākos risinājumus, kas ļauj mūsu klientiem samazināt maksātnespējas risku, kā arī efektīvi un likumīgi realizēt savas tiesības maksātnespējas procesa laikā.

Jomas eksperti

Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Komerctiesības un M&A, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības.

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesības, Komerctiesības un M&A.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Jurists Kristaps Dortans specialists šādas nozarēs: Komerctiesības un M&A, maksātnespēja.

Kristaps Dortans

Jurists
Juriste Marita Kataja-Paegle specializējas šādas nozares Maksātnespēja.

Marita Kataja-Paegle

Juriste

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas vai restrukturizācijas jautājumos, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies maksātnespējas vai restrukturizācijas jautājumos!

Kompetence un ekspertīze reorganizācija un maksātnespēja joma – publikācijas:

 • “CersJurkāns” advokāti un juristi piedāvā padziļinātu analīzi un kompetentu ieskatu par reorganizācijas un uzņēmuma maksātnespējas procesiem.
 • Kā vadošais juridiskais birojs maksātnespējas jautājumos, mūsu jaunākajās publikācijās aplūkoti svarīgi jautājumi, piemēram, banku likvidācija, maksātnespējas pazīmes, nodokļu maksātāju reitings un citi ar maksātnespēju saistīti temati.
 • Šie raksti parāda mūsu ekspertu zināšanas un pieredzi, sniedzot praktiskus padomus un risinājumus. Apskatiet zemāk esošās publikācijas, lai uzzinātu vairāk par mūsu kompetenci un saņemtu noderīgu informāciju.

Publikācija

Tiesa izbeidz Baltic International Bank SE likvidācijas procesu

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2024. gada 25. janvāris

VAIRĀK

Publikācija

“Baltic International Bank” likvidators zvērināts advokāts Olavs Cers konstatē bankas maksātnespējas pazīmes

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2023. gada 17. novembris

VAIRĀK

Publikācija

Nodokļu maksātāju reitings: vai tas ietekmēs Latvijas biznesa vidi?

Autors: Harijs Samuels Bašs, jurista palīgs

Publicēšanas datums: 2023. gada 18. decembris

VAIRĀK

Publikācija

Maksātnespēja – bankrots vai otra iespēja?

Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts

Publicēšanas datums: 2019. gada 25. aprīlis

VAIRĀK