Zvērināts advokāts: “PBK Latvija” pārkāpumi nebija rupji un tie bija novērsti