Satversmes tiesas sprieduma civiltiesiskās sekas koku ciršanas caurmēra lietā