Vai atbrīvošanai no nelielām parādsaistībām nepieciešams atsevišķs likums