Par parāda saistību ietveršanu gada pārskatā kā darbību, kas pārtrauc noilgumu