INITA APŠENIECE


Zvērināta advokāte

+371 67 365 865
+371 29 655 565
apseniece[at]cersjurkans.lv

Inita Apšeniece ir zvērināta advokāte, kura pārstāv biroja klientus tiesās un šķīrējtiesās, gatavo juridiskos atzinumus, kā arī sniedz juridisko palīdzību kredītiestāžu darbības, būvniecības, apdrošināšanas, komerctiesību un civiltiesību jomās. Vairāk nekā 15 gadu profesionālās darbības laikā viņa ir sniegusi juridisko palīdzību klientiem daudzos komplicētos tiesvedību procesos, t.sk., lietās par ārvalstu nolēmumu atzīšanu Latvijā, komercstrīdos, zaudējumu piedziņas, darījumu apstrīdēšanas un izpildes, goda un cieņas civiltiesiskās aizsardzības, kā arī būvniecības, apdrošināšanas, nodokļu u.c. strīdos. Initu noteikti raksturo lietišķa, analītiska un skruploza pieeja viņai uzticēto lietu vešanā.


 
  • Juridiskās palīdzības sniegšana liela apmērā zaudējumu piedziņas prasībās pret valdes locekļiem
  • Juridiskās palīdzības sniegšana tiesvedībās par mazākuma akcionāru tiesību aizskāruma novēršanu un zaudējumu piedziņu
  • Pārstāvība no Koncernu likuma izrietošā kreditora prasībā pret valdošo uzņēmumu par vairāku miljonu euro piedziņu
  • Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas pārstāvība būvniecības strīdā par kaitējuma atlīdzināšanu lielā apmērā
  • Fiziskās personas pārstāvība ievērojama apmēra zaudējumu piedziņas prasībā pret kredītiestādi
  • Ārvalstu komersanta pārstāvība nolēmuma atzīšanas un izpildes procesā vairāku miljonu euro piedziņas lietā
Izglītība: Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas: Krievu, angļu

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija