Cers: Valdībai nepārmet par cīnīšanos pret Covid-19, bet par lēmumu nepārdomātību