Patērētāju aizsardzība, iegādājoties lietotu transportlīdzekli