“Cers Jurkāns” klientam nozīmīgs Senāta spriedums tiesvedībā par publisko tiesību līguma izpildes pienākumu