Algu publicēšana jau sākotnēji bija pamattiesību un labas likumdošanas principa pārkāpums