Arī veselības jomā slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās