Likvidācija kā maksātnespējas risinājuma perspektīva