Vai valdes locekli apzinās savas atbildības apmēru?