Grozījumi radīs birokrātisku slogu, bet likuma mērķi nesasniegs