Kādi izdevumi jāatlīdzina darbiniekam, ja komandējums aizkavējas?