“CersJurkāns” klientam labvēlīgs Senāta lēmums lietā par pienākumu atlīdzināt ieguldījumus nekustamajā īpašumā