Vai valsts amatpersonas statuss ir priekšrocība administratīvajā procesā