Plūdu postījumi: vai vienmēr palīdzēs apdrošinātājs?